Handelen met overleg

Er was eens een onrechtvaardige rentmeester, die door zijn heer ter verantwoording geroepen werd. Dus die man zat in vieze papieren. En hij dacht na: wat zal ik doen, als ik ontslagen word? Handenarbeid? Daarvoor ben ik niet sterk genoeg. Bedelen, daar schaam ik mij voor. Dus dacht ie, ik moet zorgen dat ik vrienden heb, bij wie ik onderdak zal vinden. Hij riep de schuldenaars van zijn heer en vroeg aan de ene: wat ben jij hem schuldig? Die zei: 100 vaten olie. Schrijf op: 50. Aan een andere stelde hij dezelfde vraag. Diens schuld was: 100 maten tarwe. De rentmeester zei: maak er 80 van. De heer prees hem dat hij met overleg gehandeld had. Want zo zegt Jezus: de kinderen van de wereld handelen onderling met meer overleg dan de kinderen van het licht. Een vreemd verhaal, niet? Het gaat hier slechts om één zaak, de onrechtvaardige rentmeester werd geprezen omdat hij zich door weldoen vrienden had gemaakt. Misschien kiest Jezus een onrechtvaardige rentmeester als hoofdpersoon, opdat wij de les beter op ons kunnen toepassen. Weldoen, daar gaat het om.