Belofte

De belofte van God aan Abraham wordt vervuld. Op 100-jarige leeftijd, kregen hij en Sarah, een zoon: Isaak. Abraham heeft heel veel geduld met God moeten hebben, zou men zeggen, of was het God die geduld met Abraham had? Nu vroeg Sarah aan Abraham, om Hagar en haar zoon, Ismaël de woestijn in te sturen. Ismaël was Abrahams kind. Dat avontuur kon voor beiden dodelijke zijn. Maar God hoorde het schreien van het kind, en het verdriet van Hagar en zond zijn engel. Deze zei: “Schrei niet, God zal van Ismaël een groot volk maken.” Toen opende God Hagars ogen, en ze zag een waterput, zodat ze haar kind te drinken kon geven. Het verhaal eindigt met: God beschermde het kind, en het groeide op in de woestijn en werd een boogschutter. Volgens de traditie zijn de afstammelingen van Ismaël, de moslims. Jahweh wilde ook deze mensen beschermen en voorzag ze van water in de woestijn, waarheen Abraham hen gestuurd had. Hoelang moet God nog met ons geduldig zijn, vooraleer we weten dat we heel weinig weten? Misschien tot ons 100ste jaar.