Meer hartelijkheid

Topsporters durven zich veel ontzeggen en willen zich ook extra inspannen om hun hooggestelde doelen te bereiken.
In het evangelie van zondag vertelt de bijbelse schrijver wat die Man van Nazareth verwacht van Zijn vrienden, willen zij ook iets van Gods nabijheid en kracht ervaren.
Jezus legt de lat precies hoog voor hen die vanuit Gods kracht bekommerd willen zijn om meer hartelijkheid, meer gerechtigheid.
Bidden en het goede doen – en zo christen willen worden – was nooit en zeker niet in deze, onze tijd, vanzelfsprekend.
Gods Dynamiek van liefde is wellicht dan te vermoeden en te ervaren als wij in onze kern, in ons hart, ook ruimte laten en maken.
Wat niet zo belangrijk is zullen we dan opruimen en loslaten.
Dan hebben wij de kans en de mogelijkheid om meer toegewijd in het leven te staan.