Meer samenwerking

Op de weiden rond de boerderij in Kiewit waar nu Pukkelpop weer plaats vond, werd er ruim 60 jaar geleden ook reeds gevierd. Jaarlijks plande de parochie er een Vlaamse kermis. Joeske, omringd door Nicola, Dolfje en Jeanke en anderen zorgden dan voor een ‘koddig’ verhaaltje. En de schoolmeester zorgde voor de muziekinstallatie. Nu is die festivalweide blijkbaar ook een gevaarlijk terrein geworden want de inrichters van festivals moeten nu ook op hun hoede zijn voor drugs en ongewenste sex. Willen ze hun creatief, muzikaal aanbod veilig laten verlopen dan moeten ze daarom ook politie en andere mensen inschakelen. Als het over opvoeding van jongeren gaat horen en lezen wij regelmatig dat ouders en andere opvoeders in scholen, in jeugdbewegingen, in sportclubs hun jongeren vleugels geven als zij het vertrouwen krijgen van hen die met hen willen en mogen meeleven. Wij vermoeden dat er dan wel meer overleg en samenwerking nodig is, zeker als er vandaag steeds nieuwe uitdagende ervaringen op ons en op hen blijven afkomen.