Rechtvaardigheid

Er zijn laatsten die eersten zullen zijn en eersten die laatsten zullen zijn, zo eindigt het evangelie van dit weekend. Dat staat haaks op ons rechtvaardigheidsgevoel. De Joden vroegen Jezus: ”Zijn er velen die gered zullen worden?” Jezus antwoordt daarop: ”Doe je uiterste best om door de nauwe poort te gaan. Want als de huisvader opstaat en de deur sluit, komt er niemand nog binnen.” Dat zijn strenge woorden. Hij stelt ons helemaal niet gerust. We horen liever: ach, zo’n vaart zal het wel niet lopen. Hij spreekt ernstig, omdat Hij ons serieus neemt. Hij zoekt geen sympathie, Hij smeert geen stroop rond onze mond. Dat doen ze voor de verkiezingen, en we komen dan ook bedrogen uit. Jezus wijst op Gods maatstaf, en daar wordt niet over onderhandeld. Hij vraagt ons om in ons hart te kijken, en niet onszelf met woorden te rechtvaardigen. Dan komen we ook bedrogen uit. M.a.w: ‘Zoek Gods gerechtigheid, en dat is liefde zonder maat.’ Staat dit ook haaks op ons rechtvaardigheidsgevoel? Neen toch?