Deugden

Als geloven mag ontdekt en ervaren worden als een diep menselijk gebeuren dan kan het vermoeden groeien dat ik, dat wij,  bezield zijn en dat er een Bron is. Die Bron, die krachtige nabijheid hebben mensen en gemeenschappen ook steeds opnieuw mogen ervaren als een dynamiek van liefde. Vooral door aandachtige, open en bezielde mensen en gemeenschappen werd die liefde ook ontdekt en beleefd als een opdracht, als een werken aan een hoopvolle weg die leidt naar meer verbondenheid, naar meer eerbied voor verscheidenheid, naar meer menselijkheid. GELOOF, HOOP en LIEFDE werden deugden genoemd. Christenen weten zich in het beleven van die drie deugden vooral geïnspireerd en gericht door die Man van Nazareth. Vandaag zijn er ook steeds meer mensen op zoek naar bemiddelaars, zieners en psychiaters om meer deugd te kunnen beleven aan en in het gewone leven.