Zingen

Zelfs wie geen noot lezen kan, verlangt soms om zich zingend te kunnen uiten. Stem geven aan … een heel belangrijk en expressief gegeven, in feite voor elke mens. Gebruik durven en kunnen maken van de Levenskracht die de Heer ons schonk. ‘Zingen maakt dat je je bewuster wordt van jezelf ’ las ik recent nog. Misschien ben je beschaamd om je stem, je (geringe) zangtalent of ben je net opgetogen met het warme timbre van je stem, doet zingen je als het ware groeien van enige centimeters? Zingen brengt je bij het gewaar zijn van wat er in je lichaam gebeurt: is er twijfel, schaamte, verdriet … Laat maar zijn. Leren aanvaarden van wat zich aandient, want het heeft er zeker een goede reden voor. Ons lichaam, de tempel van de H. Geest is zo wijs en vraagt ons er nieuwsgierig naar te zijn, te (leren) luisteren naar wat het ons zeggen wil: altijd om ons verder te helpen op de weg die we afleggen. Zingen is een weg naar vertragen, een weg naar diepe rust, daar waar woorden niet bij kunnen. Zingen is genieten, een springplank naar energie. Zingen we samen de zomer vol?