Geschenk

“Wat we zijn, is Gods Geschenk aan ons. Wat we worden, is ons geschenk aan God”, een uitspraak van Eleanor Powell. Wat mooi en waar: een heilige oproep voor het ontplooien en uitdragen van onze talenten! Niet uitkijken naar het verzamelen van materieel, naar het krijgen van …, maar zelf een geschenk kunnen zijn voor elkaar door de gepaste zorg en aandacht op het moment dat het nodig blijkt. Is dit geen wonderlijke missie voor ons allen? Te meer, omdat het ons beiden – gever en ontvanger – niet alleen gelukkig maakt, maar ons ook meer met elkaar verbindt. We hebben elkaar zo nodig om verder te kunnen evolueren. Dit jaar had ik de Heer gezegd: ‘Jij bent mijn Unieke verjaardagsgeschenk’ en wat ik allemaal in die week mocht ontvangen: fijn dat net onze maandelijkse gebedsgroep die dag bijeenkwam. ‘s Anderendaags kon ik een boeiende lezing m.b.t. ons geloof meemaken en totaal onverwacht kreeg ik in een basiliek de gelegenheid om de relikwie van paus Johannes Paulus II te aanbidden. Straf, toch? Wonderen zijn er nog. Zie jij ze ook??