Zien en niet zien

Wij kunnen harteloos aan elkaar voorbij zien maar we kunnen ook bewogen naar elkaar omzien. De bijbelse schrijver, Lucas, vertelt een bekend verhaal waarin een priester en een leviet achteloos voorbij lopen aan iemand die door rovers werd overvallen.

En een Samaritaan – destijds niet goed gezien – zag de gekwetste wel en liet hem ook verzorgen. Als Jezus van Nazareth, volgens Lucas, een Samaritaan prijst, dan is het omdat de Samaritaan met zijn hart naar de overvallen sukkelaar keek.

Kijken met de ogen van ons hart heeft vandaag wellicht de meeste kans in ons midden als wij ons niet laten inpalmen door een klimaat van oppervlakkigheid.