Opgetogenheid

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
in de boshyacint, de appelbloesems
die zich ontvouwen uit het Levende Niets …

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
zowel in het piepjonge merelgezang
als in één van de machtige cantates van Bach.

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
in de bijtjes die vlijtig zoemen en bevruchten,
in de paasvreugde van huppelende lammeren.

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
in het attente kaartje van een ex-collega
in het bezoek van een bezorgde tochtgenote.

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
in de wijsheid van de eeuwenoude psalmist
in het delen van onze geloofsbeleving.

Opgetogen om m’n Bevrijder te herkennen
op elke schrijflijn van mijn kleine leven
vattend dat Hij Inspireert tot zuiver Leven.