8. Gij, die zijt.

Gij die bij ons zijt en ons bezielt.
Uw Naam is een verhaal,
stil verdoken in warme taal.
Uw nabijheid vervult ons van heimwee
en doet in ons groeien een diep verlangen
naar Uw Rijk van goedheid.

Moge Uw goedheid ons dan voeden en sterken
alsof het is ons dagelijks brood.
En als het ons ontbreekt aan meeleven
en aan hartelijkheid, bewerk dan in ons
Uw barmhartigheid.
Laat de macht van het kwaad
niet over ons heersen en ons hart
ook niet beheersen.
Gij, God, groot Geheim waarin wij staan;
wij geloven dat Gij ons met elkaar verbindt
en ons daarom, zoals Jezus,
van harte bezielt.