Droom of realiteit?

Jezus zendt ons vandaag op pad met deze opdracht: “… zegt tot wie het horen wil: ‘Het Rijk Gods is nabij’”. Wat zou het Rijk Gods kunnen betekenen? Vrede, veiligheid, gezondheid, een goed inkomen; harmonie in gezin en samenleving? Of nieuwe behandelingen die zoveel ongeneeslijke kwalen de wereld uit helpen? Of respect voor mensenrechten, een rechtvaardige verdeling van voedsel, onderwijs en ontwikkeling voor iedereen; geen discriminatie? Jezus zegt: “Het Rijk van God is midden onder u. Ge kunt het niet zien, ge kunt het niet aanwijzen” (vgl. Lc. 17, 20-21). Deze Blijde Boodschap van het Rijk Gods is al tweeduizend jaar doorgegeven. Daaraan mogen wij meebouwen. Dat onzichtbare Rijk van God, wordt zichtbaar in mensen en in tekenen. In de tekenen als we eucharistie vieren, in wat mensen doen, als ze zijn Woord in de praktijk brengen. Zijn Geest leeft in ons en wij leven door Hem.