7. Doden begraven

Dit werk van barmhartigheid neemt als sluitstuk van de rij van werken wel een speciale plaats in. Over dit ‘werk’ wordt in de bijbel – en zeker bij Mattheüs – niet uitdrukkelijk gesproken. Dit ‘werk’ werd toch aanbevolen en kreeg in het jonge kerkgebeuren een meer actuele invulling in de omschrijving: “stervenden begeleiden”. Er is vandaag heel wat veranderd in het begeleiden en vieren van stervenden en het vieren van de uitvaart.
Mensen hebben vandaag meer mogelijkheden om hun doden uit handen te geven. Er zijn ook in parochies nieuwe mogelijkheden gegroeid om doden gelovig toe te vertrouwen aan Gods nabijheid. Onze overledene is wel uit ons midden maar niet uit ons hart. Mogen onze overledenen die, in toewijding en meeleven, God hebben gedaan in het spoor van Jezus van Nazareth, nu hun volle voltooiing erven in Gods grote tederheid.