De hand aan de ploeg

Vastberadenheid. Ik weet wat mij te doen staat. Onomkeerbaar. Want ik ben geroepen. Geroepen om Jezus te volgen. Kijk niet achterom. Want dan verander je in een zoutpilaar. Vroeger zei men: je moet je kruis opnemen. Maar dat klinkt zo zwaar. Want wie de hand aan de ploeg slaat is ook geroepen om een vrij mens te zijn. Om weloverwogen keuzes te maken. Als je weet wat je wil sta je sterk om mogelijke hindernissen te overwinnen. Maar tegenwind zal er komen. De kwade geest is immers jaloers op wie voor het goede kiest. Je staat er echter niet alleen voor. God staat garant voor de goede afloop. Al lijkt dat soms op het eerste zicht niet zo. Wat voor de wereld dwaas is, kan in Gods ogen wijs zijn. Het is een beetje tegen de stroom in gaan. Tegen de stroom van zelfzucht ook. Kiezen voor de Liefde. Iets over hebben voor een ander. Je naaste beminnen als jezelf. Dat is dus iets anders dan zelfrealisatie. Een richting waar we tegenwoordig nog al toe gedwongen worden. Vrijheid is OK. Maar niet ten koste van de ander.