Wiens keuze

Jean-Paul Sartre schreef ooit: “Er is geen uitgetekend pad dat naar de verlossing leidt. De mens moet de weg voortdurend zelf kiezen. Om te kunnen kiezen, is hij vrij en verantwoordelijk.” Vooral deze laatste zin herinnert me aan de vrije wil die onze Schepper ons schonk. Dit belet niet onze Heilsman te betrekken bij onze keuzes en plannen en dit liefst zo veel mogelijk. De Genade vindt de mens waar hij zich bevindt, waar hij leeft (Dietrich Bonhoeffer). Als we ons op weg begeven en onze responsabiliteit ernstig nemen, gaat de Heilige Geest met ons mee. Zo kunnen we een steen verleggen, hoe klein deze ook mag blijken te zijn. Ieder aandeel is wezenlijk. Intussen heb ik geleerd dat Hij altijd het Beste met ons voor heeft, ook als ik het (nu nog) niet begrijp en/of zelf iets anders voor ogen heb. Hoe wil de Heer mij uit de schaduw halen en naar het Licht van Zijn Genade leiden, opdat ik verder opbloeien mag als Zijn Geliefd Kind? Als ik doe wat ik kan met de mogelijkheden die ik heb, ja dan ben ik goed bezig. Laat dit duidelijk zijn.