De Heilige Geest

Tijdens de offerande in élke Eucharistie als de priester zijn handen uitstrekt over de gaven, transformeert de H. Geest deze. Een priester maakte me hierop attent, want ja, ik was me hiervan te weinig bewust. Daar wil ik van nu af aan alert voor zijn. Gods Geest is en blijft aanwezig. Hoe ga ik hiermee om? Groeien in bewustzijn blijft een vruchtbare zaak voor ons eigen zijn en tegelijkertijd voor zij met wie we samenleven. De vrucht van de Geest draag je sowieso uit: de Geest LEEFT en laat zich niet in een hokje opsluiten. Hij is de onstuitbare levensdrang, Hij is Vrede en Vrijheid, kan niet anders dan zich delen en vermenigvuldigen, altijd weer. Dat is z’n Ware Aard: een alles overtreffende Liefde die verder uitdeint en dieper doordringt in onze menswording opdat wij telkens de kans krijgen ons te vernieuwen, bij te schaven en te veredelen. ”Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.”(Gal. 5, 25) Deugdelijke onderscheiding met de ignatiaanse oefeningen helpen elke zoekende een heel eind op weg. Aanrader!