Beproefde deugd

Als ik niet in de genade sta, kan ik geen stukjes schrijven. Dan komt er niets uit mijn pen of beter gezegd uit mijn toetsenklavier.
Vóór ik aan een taak begin, heb ik altijd tegenzin. Ik ga uitstellen waardoor de taken zich natuurlijk opstapelen en er nog meer tegenzin aanzwelt. Als ik net niet dreig te verdrinken zegt iets in mij toch dat het zal lukken. Dat de taak niet onoverkomelijk is. Dat is de hoop die voortkomt uit de beproefde deugd van de vorige keren dat het ook gelukt is en dat ik ook eerst tegenzin had. Wie volhardt ondanks verdrukking weet dat de genade ons draagt. We zullen niet worden teleurgesteld in onze hoop. De Geest is bij ons en zet ons aan tot het goede. Al is het nog maar een klein vlammetje, het kan zo weer oplaaien. Maar je moet eens er aan beginnen. Als de tijd rijp is. Als de eerste stap gezet is, worden de volgende stappen makkelijker.
Dan kan ik zelfs niet meer stoppen en zou ik de hele avond doorwerken. Ook daar: alles met mate, behalve een liefde zonder maat. Wie ontvangt, geeft ook door. Om niet.