Sporen trekken

Opvoeden is
sporen nalaten:
zaadje per zaadje
iemand op het spoor helpen
mee(r) Leven geven
soms voluit en ongedwongen
– soms met tegenwind – en zonder gehoor
ontspoord?

Delen wat is
delen de oogst
feestgedruis om de volle schoven,
zijn sporen verdiend
evengoed loslaten het onkruid en de stenen.
Verder zaaien tegen beter weten in
geen spoor meer te vinden,
toch hoop vasthouden.

Hoop – Spoor van het Onnoemelijke,
Draagkracht die Zijn Spoor trekt
in kleine daden van elke dag,
zuurstof voor elke samenleving
vrije ruimte voor elke verbinding
die houdt van Kiemkracht.