Ik was vreemdeling

De spanning en de oorlogen tussen volkeren maar ook en vooral de burgeroorlogen in het Midden – Oosten hebben een stroom van vluchtelingen op gang gebracht. Zij zoeken veiligheid maar ook en vooral een nieuwe thuis. Door de eeuwen heen hebben christenen gastvrijheid geschonken aan vluchtelingen en bedreigde mensen. Mensen op de vlucht en zonder een veilige thuis hebben recht op bescherming. Krijgt de zorg om vluchtelingen te integreren vandaag in ons midden nog een kans? Moge onze barmhartigheid ons blijven bewegen om mee bekommerd te zijn voor hen die in ons midden zoeken naar een vreedzame thuis. Moeder Teresa bad: “Heer, open onze ogen opdat wij U herkennen in onze broeders en zusters. Open onze oren voor allen die honger hebben, voor allen die angst hebben en onderdrukt worden.”  

… wordt volgende week maandag vervolgd.