Pinksteren

Ten tijde van de Franse revolutie werden er in onze streken kerken dichtgespijkerd.
Terwijl de Franse cito-yens grote vernieuwingen en vrijheid vierden moesten christenen onderduiken. Missen moesten in het geheim gevierd worden. Het verhaal van Pinksteren begint ook met een dichtgespijkerde gemeenschap.
De ontgoochelde vrienden van Jezus hadden zich na Zijn dood samen angstig afgesloten. Maar heel moeizaam en geleidelijk groeide bij Jezus’ vrienden het geloof dat Hij nog bij hen was, maar anders.
Later zullen de bijbelse vertellers getuigen: “Gods tedere gedrevenheid maakte hen opnieuw enthousiast. “
Moge Gods geestkracht ook ons nu bezielen, zo bidden wij.