Eenheid van hart

Geliefden kunnen duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn en toch in gedachten heel dicht bij elkaar, zij leven met en voor elkaar, hun harten zijn verbonden. Zij kennen elkaar. Dat is de eenheid van de liefde waarover Jezus spreekt: “opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en ik in U.” Die eenheid is geen vrucht van menselijke bemoeienissen of prestaties. Ze is een geschenk van God. Maar ook een voortdurende opgave. Kardinaal Suenens vroeg tijdens het concilie aan een orthodoxe vriend: “Waarin ligt volgens u de grootste hindernis voor de eenheid der kerken?” Hij antwoordde: “Ik denk dat wij veel te weinig van elkaar weten, veel te weinig met elkaar praten”. Is dit niet de sleutel om tot eenheid te komen op alle vlakken? Overal waar onenigheid is, spreken wij te weinig met elkaar, kennen wij elkaar niet in de liefde. Alleen de Geest van de liefde kan ons tot eenheid brengen en die Geest is een geschenk van Jezus zelf, waarvoor wij moeten blijven bidden.