Mild overwinnen

Vaak hoor je in de wandelgangen dat wij ons niet moeten laten doen. Je psychische gezondheid eist dat je lucht geeft aan je gevoelens. Opkroppen levert maagzweren op. Natuurlijk moet je leren om voor jezelf op te komen. Jij bent Gods schepsel. Jij hebt evenveel rechten als alle anderen en daar moet je voor opkomen. Maar als je dat hebt gedaan…, als je kunt vechten voor je kind…, als je kunt opkomen voor je gelijk…, als je je niet laat tiranniseren, dan komt het moment waarop je “je tegenstander” overwint door mildheid, door ook zijn rechten te erkennen en zijn emoties te begrijpen. Op dat moment komt het goddelijke in je oordeel, iets dat het belang van allen aangaat. Het is goed dat we geleerd hebben om voor onszelf op te komen. Dat maakt ons menselijk! Het is goed dat we ook leren compassie te hebben met onze medemens. Dat maakt ons goddelijk!