“Ik had honger”

Vandaag zijn er als het ware twee werelden.
De wereld waar mensen voldoende hebben, zelfs overvloed en de wereld waar mensen honger lijden en het allernoodzakelijkste missen. Deze situatie kan wellicht veranderen als mensen bereid zijn om te delen. Onze Paus Franciscus schreef in een gebed het volgende: “Verlicht de machthebbers en geldbezitters, dat zij zich hoeden voor de zonde van onverschilligheid, dat zij het algemeen welzijn liefhebben, de zwakken begunstigen en zorg dragen voor deze wereld waarin wij wonen.” Mogen wij dankbaar zijn voor het voedsel van elke dag. Dat wij onze overvloed in vraag durven stellen. Dat wij leiders kiezen die begaan en bekommerd zijn om de honger in de wereld. Misschien zijn er in ons midden ook jongeren die hongeren naar een zinvol leven, naar een hoopvolle toekomst.

… wordt volgende week maandag vervolgd.