Te!

Een dokter psychiater vertelt in een interview dat ze vanaf de jaren ’60 steeds meer maatschappelijke oorzaken zagen voor tal van neurologische afwijkingen. Hij zegt ook dat wij in onze samenleving soms wel veel te veel door ‘TE’ worden beïnvloed. We kunnen onze levenskracht en perspectief verliezen zowel door ‘te veel’ als door ‘te weinig’. Te veel alcohol en te weinig rust kunnen ons uitputten. Te veel drukte en te weinig verbondenheid met elkaar kunnen ons innerlijk verkillen. Op het eind van zijn interview zegt hij: “Wij, dokters, mogen onze zieken niet te snel tot slachtoffers van onze maatschappij verklaren maar aan de andere kant hebben wij toch ook wel de plicht om te signaleren wat er aan het mislopen is in ons modern leefklimaat.” Misschien zijn er best nog andere instanties en mensen die reageren tegen deze evolutie. Aan wie denken wij dan?