Voor Jakob

Ik stuur je
vandaag
een roosje
rood van
vuur en vlam
en gevuld
met traantjes
dauw
die ooit
nog meer
gaan blinken
als briljantjes
wie weet ooit
wie weet
heel gauw

Mieke