In Zijn spoor

“Met taal, met woorden, met verhalen probeer ik onze werkelijkheid te doorgronden en te benoemen”, zegt de dichter. Als wij als christenen bijbelverhalen voorlezen, willen wij ook doorgrondend vertellen hoe mensen destijds, midden in het leven iets konden ervaren van Gods nabijheid. Vandaag blijven voorgangers en priesters in het spoor van die Man van Nazareth die oude verhalen duiden als verhalen die ons leven kunnen verruimen en verdiepen. Deze voorgangers kunnen dan ook ervaren worden als herders die goede wegen aanduiden en die ze zelf ook getuigend proberen te gaan. Hun voorbeeld, Jezus, noemden zij dan ook ‘de Goede Herder’. Voor vele mensen, verspreid over de hele wereld was en is Hij een goddelijke mens om na te volgen, een weg om verder te gaan.