Onderweg

God, wij zijn pelgrims op weg naar U.
Schenk ons uw gaven
om bevrijdend te kunnen leven.
Wees onze toevlucht als we
soms twijfelen aan uw goedheid.
Zend ons de kracht van uw Geest
om bezielend naar de anderen te gaan.
Leer ons als broeders te leven
zodat iedereen mag ervaren
dat Gij de god van liefde zijt.

Jozef V.