Nog 20 jaar

Het voelt wel vreemd, moet ik toegeven als een vriendin al tot 2 keer toe heel onschuldig tot me zegt: ‘Hoe oud ben je nu?’ en zij rekent er pardoes 20 jaar bij … ‘Slechts nog 20 jaar?’ Ja, leeftijd is relatief en toch doet het wat met een mens als een ander eerder nonchalant en onbedachtzaam jouw toekomstperspectief berekent … Een nieuwe verjaardag in het vooruitzicht heeft dan ook wel dit dubbele kantje in zich, maar het is toch raadzaam voor elkeen om hier tactvol mee om te gaan. Het is én blijft dubbel: grote dankbaarheid om al wat ik mocht ontvangen en daarnaast de vraag en de twijfel in hoeverre ik nog wat items van mijn bucketlist zal kunnen afvinken … Leren leven in het nú helpt mij wel om nog alles te bieden wat ik schenken kan. Net omdat tijd vergankelijk is, krijgen wij de mogelijkheid om onze kwaliteit van leven te intensiveren, te bekrachtigen of te bestendigen. Abraham Lincoln citeerde destijds: “Het zijn niet de jaren die tellen, maar wel de betekenis van die jaren.” Wie of wat geven mij die Levenszin …