Barmhartigheid

Gods nabijheid die in de bijbel wordt ervaren en beleefd is een milde God van mededogen en barmhartigheid die via begeesterde mensen terug kracht en moed wil geven aan kwetsbare mensen. God is en blijft de uitnodigende bezieler van open mensen die God willen doen via de 7 goede werken van barmhartigheid. De bijbelse schrijver Matheus laat Jezus de volgende woorden zeggen: “Ik wil liever barmhartigheid dan offers.” De barmhartigheid die van God uitgaat en die Jezus in Gods naam wilde tonen is herstel bewerken, en zo kracht ontvangen om terug te geloven in je eigen mogelijkheden. Het is God terug mogen ervaren als een nabije geestkracht. De 7 werken van barmhartigheid kunnen gezien en ervaren worden als 7 hartelijke stappen, naar mensen toe die zeer kwetsbaar zijn. De 7 werken spreken over meerdere, belangrijke levenservaringen. “Alle hulp die je gegeven hebt aan de minste van Mijn broeders, die heb je aan mij gegeven.” Dat zijn de woorden die de evangelist Matheus Jezus laat zeggen.
(wordt vervolgd volgende week maandag)