Geef het niet op!

Soms bereik je in het leven lang niet wat je zo graag wilde. Je bent ontgoocheld. Ondanks alle inzet en daadwerkelijke hulp komen we vaak geen stap vooruit. Al onze inspanningen lijken wel een druppel op een hete plaat. Ook de apostelen kenden dit gevoel. Ze hadden een hele nacht gevist en niets gevangen. Iemand die aan de kant staat moedigt hen aan om hun netten rechts van de boot uit te werpen. Zij gaan aarzelend op dit voorstel in en… hun netten dreigen te scheuren. Dan herkennen ze de Heer.
Jezus die ook ons aanspreekt op wat ons hier en nu bezighoudt. Jezus, die ons aanmoedigt om het niet op te geven, opnieuw ‘onze netten uit te gooien’. Wie luistert naar Jezus’ woord, kan meer dan hij zelf vermoedt. Dan vraagt Jezus tot 3 maal toe, aan Petrus en ook aan ons: “Hebt gij Mij lief?” Hij wil dat wij in alle vrijheid een antwoord geven. Wij mogen onze eigen weg gaan, maar worden steeds weer opgeroepen het niet op te geven om Jezus te volgen, om in zijn voetsporen te treden, om hem lief te hebben.