Een zaadje planten

2 maal/jaar koop ik de kunstige kaarten van de vereniging: mond- en voetschilderende kunstenaars: moedige mensen die ongeacht hun beperking toch de schoonheid van het leven vastleggen. De 96-jarige papa van een tochtgenote leert schrijven met z’n linkerhand, omdat z’n rechter het laat afweten. Chapeau! De vrouw die haar kind verloor, zet zich nu in voor de opvang van mensen die ’t zelfde noodlot ondergingen … Ware paasvreugde is dát: opstaan uit het graf. Na rouw en duiding van vaak ondraaglijk leed uit het afsterven van de graankorrel toch in staat zijn iets nieuws te laten ontstaan en zo mee te bouwen aan een meer warmhartige, verbonden samenleving. Deze vernieuwers komen thans gelukkig meer in het daglicht te staan. Terecht! Uit de chaos en de modder van erg moeilijke tijden groeit een diepe, innerlijke levenskracht die niet weg te blazen of te vernietigen is en niks van doen heeft met vluchtige uitgelatenheid van één of andere prestatie/eretitel. Het is een deugd die opschiet als een uiterst kwetsbaar plantje om finaal een sterke, vernieuwde boom te worden.