Beloken Pasen

Met Pasen vierden we de verrijzenis van de Heer. Hij heeft de dood overwonnen. Johannes vertelt hoe de apostelen reageerden. Ze hadden zichzelf opgesloten uit angst voor de Joden. Later bleek dat er veel Joden zich bij hen aansloten. De mensen waar zij zich voor opsloten, waren hen beter gezind dan ze dachten. Angst is dus een slechte raadgever. ‘Beloken Pasen’ is het verhaal van Johannes; het verhaal van zichzelf en de apostelen. Over het feit dat ze niet naar buiten konden komen, ondanks hun geloof. En over het feit dat de Heer in hun leven binnenbrak, in weerwil van luiken en gesloten deuren. Hij is verrezen voor ons en niets zal Hem buitenhouden. Hij opent luiken en deuren, met dezelfde kracht die de steen deed wegrollen. De steen die Zijn graf gesloten hield. En Hij breekt binnen met De Geest van Zijn Vader, die Hem deed verrijzen, om ons te doen verrijzen. Hij geeft ons diezelfde geest. Want Hij blies over hen en sprak: “Ontvangt de H. Geest.” Het duurde acht dagen, vooraleer het nieuwe leven ontvangen werd.