Blijven

Misschien is Goede Vrijdag
wel als op bezoek gaan bij iemand
wanneer in feite niemand meer langskomt
omwille van de psychiatrische diagnose …

Misschien is Goede Vrijdag
wel geregeld nog een belletje doen
naar de moeder of vader wiens zoon
in de gevangenis verblijft …

Misschien is Goede Vrijdag
wel blijven kloppen, spreken en luisteren
naar ouders die hun kind hebben verloren …

Misschien is Goede Vrijdag
wel van onszelf niet wegvluchten
als inzicht en schuldbesef van eigen zonden
doorbreken en opdagen …

Een ding overtuigt me van Goede Vrijdag:
ik kies ervoor het leed bij mezelf en anderen
nabij te blijven … in kleine dingen van elke
dag, maar vooral in TIJD om te durven STIL
staan bij wat zo’n pijn doet …