Een vruchtbare akker

De bijbelse vertellers spreken over het Rijk Gods. Zij laten dit bijbels beeld meermaals door die Man van Nazareth oproepen en uitspreken als één van Zijn sterkste bekommernissen. Christelijke geloofsgemeenschappen probeerden destijds en ook vandaag een bijdrage te leveren aan een meer leefbare samenleving. De hoofdredacteur van Kerk en Leven – Luk Vanmaercke – schreef onlangs: “De emancipatie van de bevolking is een formidabele prestatie die de kerk mee heeft gerealiseerd. De christelijke boodschap werd niet alleen met woorden verkondigd maar ook en vooral met daden van naastenliefde.” In de bijbel worden christenen daarom ook regelmatig uitgenodigd om hun talenten te ontwikkelen in dienst van een groter geheel. “Kloosters en katholieke gemeenschappen lagen vaak aan de basis van scholen en ziekenhuizen. De kerk mag de wereld niet zien als een woestijn maar als een vruchtbare akker, als een akker die telkens opnieuw vruchtbaar kan worden.”(cfr. Kerk en Leven)