Warm en koud

De zon roept mensen naar buiten en de noord-oosten wind jaagt ons terug naar binnen. Palmzondag is een dag van warm en koud. Christenen vieren dan hoe die Man van Nazareth met veel ‘Hosanna’s’ werd onthaald in de stad. Maar leggen we de nadruk op ‘koud’ dan spreken we van Passiezondag en dan denken we aan de veroordeling van Jezus na een schijnproces. De groene takken die we uitdelen kunnen spreken van ‘Geef het niet op. Kijk naar de toekomst.’ Laten we samen zoeken naar een hoopvol perspectief. Bij dit zoeken kan en mag het leven, het getuigenis van Jezus van Nazareth ons richten en inspireren. De groene takken kunnen vertellen dat er ooit een mens is geweest die zich met de kracht van zijn leven heeft verzet tegen doodse dorheid. In het spoor van die Goddelijke Mens mogen wij vernieuwing en verandering ten goede bewerken.