Niet achterlijk

In ons sterk vooruitgangsdenken klinkt vandaag soms nog mee dat zij die geloven achterlijk zijn. Het kerkgebeuren heeft zich in de loop van de geschiedenis zeker regelmatig bedreigd gevoeld door de groeiende wetenschap en door steeds nieuwe inzichten. Onze Paus Franciscus zei vijf jaar geleden: “God is geen tovenaar en de oerknal en de evolutietheorie zijn reëel.” En jongeren vernemen vandaag in de godsdienstles dat de scheppingsverhalen symbolische verhalen zijn en geen geschiedschrijving. Het zijn eerder zingevende verhalen. Kerk en wetenschap vinden elkaar steeds meer en ze respecteren elkaar ook steeds meer. Geloven is veel meer dan zekerheid verwerven. Geloven is voor velen een overtuiging die in de stille kern van hun leven kon en mocht groeien. Het is vooral een minzame overtuiging die mensen bezielt en hen uitnodigt om zinvol en solidair in het leven te staan.