Nieuw

We zijn halverwege de vasten. Het ideale moment om al eens vooruit te blikken naar de Paaservaring. Pasen maakt alles nieuw. Na een doortocht door het lijden en de zonde laten we alle ballast achter ons. Pasen is ook een moment van ontmoeting. Ontmoeting met de levende Heer. De Vader heeft de Zoon opgewekt uit de dood. Nu is er hoop voor allen die Zijn Naam belijden. We zijn verzoend met God. God staat op de uitkijk naar elke mens. Sommigen komen van ver. Sommigen proberen trouw te zijn in hun handel en wandel. Maar nooit hangt het van onszelf af. Wij worden namelijk aangeraakt. Het onmogelijke wordt mogelijk door die aanraking. Er is reden tot feesten en vrolijk zijn want met God ben je nooit alleen. Hij heeft een thuis voor ons waar we altijd welkom zijn. Hoe ver je ook bent afgedwaald – en dat kan elkeen overkomen – , je mag altijd terugkeren. God wil natuurlijk niet liever dan dat we voor Hem kiezen. Maar niet uit plichtsbesef. Omdat we van Hem houden. En Liefde doorstaat beproeving.