Bijbel in mensentaal

“Eeuwen lang leefden wij hier in een christelijke samenleving en cultuur. Het bijbels en christelijk gedachtegoed was de vanzelfsprekende verstaanshorizon.” Dit is een tekst van onze aartsbisschop Jef De Kesel in het boek ‘Woord van God in mensentaal.’ In de Bijbel moeten we niet zoeken naar tijdloze waarheden. Bijbelkenners blijven ons vertellen dat de bijbelse teksten en verhalen heel sterk gekleurd werden door historische gebeurtenissen en door verschillende historische figuren. Zo zochten de profeten uit het Oude Testament naar de nabijheid, naar de vindplaatsen van God. De neerslag van die ervaringen werden bewaard en opgeschreven en gekleurd door een bepaalde tijd werden ze ook doorgegeven. De goddelijke nabijheid werd ook verstaan en begrepen als een uitnodiging om het samenleven te doordringen met gerechtigheid en vrede. Leef vanuit Gods kracht, meer aandachtig en bekommerd. Die man van Nazareth zal in het spoor van die profeten ook uitnodigen om God te doen.