Omkeren

Vandaag klinkt luid de roep van jong en oud om iets te doen aan de klimaatverandering. Jongeren spijbelen en komen op straat omdat het 5 voor twaalf is. Het is een oproep om eindelijk ons gedrag te veranderen, om eindelijk ons leven een andere wending te geven. Meer rekening te houden met anderen en niet alleen te leven voor onszelf, nu. Alleen dan kunnen we de wereld en de mensen geven wat hen toekomt. Alleen als wij luisteren naar die stem, of ze nu klinkt door de jeugd, door de overheid, door een profeet, de politiek of door de paus. Het zou een oproep van God kunnen zijn om ons te be-keren, niet alleen wat het klimaat betreft, maar aangaande de gehele wereldsituatie. Gerechtigheid, vrede, vergeving, barmhartigheid…. Voor christenen is de vastentijd teken dat zij zich willen omkeren, dat zij zich bewust zijn van wat er mis gaat in hun leven, dat zij opnieuw in de liefde willen gaan staan en zo liefde willen uitstralen naar de wereld en de mensen rondom.