Draad van Ariadne

Dit beeld is ontleend aan de Griekse mythologie, waar Ariadne de Atheense held die bereid was het monster in het doolhof te doden een kluwen wol meegaf, zodat hij er z’n weg zou vinden. Geconfronteerd met ziekte, handicap, verlies en rouw … hebben ook wij anderen broodnodig om boven de chaos en de ellende uit te stijgen, om de weg naar het licht terug te vinden. Waar vind jij troost in moeilijke tijden? In de stilte, in je geloof, bij je naasten, dankzij een bepaalde activiteit die je gedachten verzet … Net dit draadje van aandacht/nabijheid die je een ander biedt, verzacht zijn lichamelijke en/of geestelijke pijn. Troost is nodig als transformator naar (ver)nieuw(d) leven. Mensen die in barre situaties geen vertroosting vinden, worden tot slachtoffer gemaakt. En slachtofferschap ontkracht en sluit ons hart voor nieuwe kansen. Moed spreekt niet zo zeer uit grote daden, maar uit het antwoord van je leven op elke, nieuwe dag. ‘Niet de sterkste soorten overleven noch de meest intelligente, maar zij die het best reageren op veranderingen.’