Weerstaan

De bijbelse verteller Lucas schrijft 50 jaar na Jezus’ dood dat die Man van Nazareth 40 dagen rondzwierf in de woestijn. Hij zocht er stilte maar Hij was ook gedreven om meer perspectief te ontdekken: “Wat moet ik doen, God, Gij die Mij en andere mensen bezielt en ons wilt nodig hebben.” En omdat die opdracht, die roeping, niet zo eenvoudig is en soms wordt doorkruist door zoveel oppervlakkig ‘moeten’, laat de verteller Lucas de duivel komen. Die moet dan in de woestijn verwarring en onzekerheid oproepen. Hij laat de duivel drie voorstellen doen. Maar Jezus weerstaat aan die verleidingen. Jezus, op zoek naar Zijn bestemming, laat zich niet overdonderen nu Hij in de stilte, in Zijn ziel, juist steeds meer inzicht krijgt in Zijn roeping.
Ook wij staan verlangend in het leven. Ons warmste verlangen is wellicht een uitkijken naar geborgenheid, naar verbondenheid. De vastentijd nodigt gelovigen uit om Gods stille tederheid  en barmhartigheid, weer dichtbij te ontdekken en te ervaren.