Naar de diepte

In het evangelie van dit weekend nodigt die Man van Nazareth Zijn vrienden, vissers, uit om naar de diepte te varen. En wellicht weet je hoe de bijbelse verteller Lucas zijn verhaal dan verder laat verlopen? Ja, ze vangen in de diepte zoveel vissen dat ze de hulp van een tweede boot nodig hebben. Dit verhaal – dat 50 jaar na Jezus’ dood werd geschreven – is geen reportage. Lucas schrijft een geloofsverhaal. Hij wil de voorgangers in de jonge kerk, in de parochies, van destijds bemoedigen. “Wil je mensen kracht geven, wil je hen daarom Gods stille nabijheid laten ervaren, dan is het belangrijk dat jij als voorgangers, samen met mensen, de diepte van het leven gaat opzoeken. Blijf niet plakken in oppervlakkigheid en zeker niet in onverschilligheid. In banaliteit is er wellicht niet veel te vermoeden en te ervaren van Gods dynamiek van liefde. Zoek af en toe de rust, de stilte van een gemeenschap waar gelovigen al biddend kracht willen ontvangen om zinvol en hoopvol samen te leven.”