De Zandkaravaan

Dit is de titel van een weekend voor kinderen uit het lager onderwijs. Het gaat over het volk van God in de woestijn. We ontdekken hoe God toen en nu met ons bezig is. Wil jij ook graag deelnemen of ken je kinderen die dit graag zouden willen? Dan ga je maar eens kijken op de website van Samen in Vreugde: www.sameninvreugde.be.
Daar vind je ook een inschrijvingsformulier en alle info.
Het weekend gaat door van zaterdag 9 maart 2019 tot zondag 10 maart 2019 bij de paters in de Norbertijnenabdij van Postel.
Een uniek kader om speels en beeldend vertellend samen op weg te gaan.
Spel, muziek, dans en plezier ontbreken zeker niet. Er is ook tijd voor gebed en Godly Play.
Het kinderweekend wordt gedragen door een bont ploegje begeleiders van Samen in Vreugde, die zorgen voor het welslagen van het weekend. Aarzel niet te lang want de plaatsen zijn beperkt. Neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee. We kijken er heel erg naar uit om je daar te ontmoeten.