Woorden vol genade

In het evangelie van deze zondag spreekt Jezus in de synagoge voor eigen volk. De omstaanders zeggen dat hij woorden vol genade spreekt. Maar hij spreekt echter niet alleen voor toehoorders in de synagoge, maar voor iedereen die het horen wil, ook voor ons vandaag, voor jou en mij. Woorden vol genade. Hierbij denken we misschien vooral aan vergeving, medelijden, sympathie. Genade is echter ook gave en opgave. Genade is iets dat je zomaar geschonken wordt en dat je gelukkig maakt als je je leven ernaar richt. Genade werkt heilzaam, heel makend, genezend.
Woorden vol genade die ons leven soms overhoop gooien maar die ook een weldaad inhouden. Als wij Jezus’ woorden van genade toelaten in ons hart, ze willen overwegen en trachten te begrijpen, zullen zij een weldaad worden voor onszelf en onze samenleving.