Waarheid

Zoals de ene kiest voor liefde als levensmotto of voor vrede als drijvende kracht, word ik gestuwd door proberen te leven in waarheid. Als dingen/situaties kunnen worden benoemd in openheid, respect en waarheid ontstaat er vrede en liefde. Je kan inderdaad vrede sluiten zonder dat er eerlijk ‘to the point’ is overlegd. Doch dit voelt voor mij niet oké. Zo kan een mens evengoed een relatie aangaan in liefde of vriendschap, waar steeds een heftige brok onrust en onmacht blijft smeulen, net omdat het niet mag bestaan, niet werd benoemd. Op den duur zal dit zijn tol eisen. Ik startte mijn weg naar het waarachtige Leven, het zelf meer levendig worden, het leven (meer) durven te leven vanuit een steeds groter wordende nood om te willen blijven staan in waarheid, hoe de realiteit ook is. Ja, dat vraagt moed en dat wordt een mens zeker niet altijd in dank afgenomen. Maar Jezus zei toch: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Als je de feiten/situaties, hoe pijnlijk of schrijnend ook, durft in de ogen te kijken, volg je Jezus Zijn Spoor. Zijn en doen waartoe je in staat bent.