“Bezielend wezen”

Geruisloos, wezen van de nacht,
wijd gespreide, gevederde vleugels…
blik op oneindig…
onwezenlijke pracht.
Focus op het doel…
wijze, oude ziel
vliegt op diep gevoel ..
Zien wat onzichtbaar is voor anderen,
Leermeester, die situaties doet veranderen.
Volle maan,
roepend in de nacht, echo weerklinkt…
situeert en geeft zijn positie aan.
Krachtdier, bezielend wezen, met je open blik..
Schoonheid aanschouwen in het duister,
wijsheid der nacht in de uil verrezen…
Gestaag vliegt de gevleugelde wijsgeer,
op zoek naar ongerept gebied.
Geruisloos, wezen van de nacht.
wijd gespreide, gevederde vleugels…
blik op oneindig….
onwezenlijke pracht. 

Evy