Bruiloft

Een bruiloft midden in de winter. Dat vieren wij vandaag. Maar deze bruiloft vieren wij eigenlijk elke dag. Het is het feest van het huwelijk tussen God en Zijn volk. Het feest ook van het huwelijk tussen God en mij, tussen God en jou, tussen God en iedere mens persoonlijk. God neemt ons tot Zijn bruid. Hij heeft Zijn welbehagen in ons gesteld. God houdt van de mens, de kroon op het werk van Zijn schepping. Dit heeft gevolgen voor hoe wij mensen samen leven. Niemand heeft het alleenrecht op het Rijk Gods. We maken het samen waar. We hebben mekaar nodig, want iedereen is anders. We spreken in dit verband over de vele gaven van de Geest. Het is de Geest die één maakt over verschillen heen. Laat niemand jaloers worden. Laat niemand er bovenuit willen steken. Laat de sterken de zwakken helpen. En andersom. Want wie is uiteindelijk zwak en wie sterk? Dat kan al eens veranderen. Behandel dus de ander zoals je zelf behandeld wilt worden want hij of zij is een parel in Gods ogen. Zijn we in die zin ook niet allen met elkaar getrouwd?