Een beter mens?

De laatste jaren hebben wijze mensen – samengebracht in werkgroepen – onderzocht of mensen die romans lezen en films bekijken daardoor ook ten goede beïnvloed kunnen worden. Dit onderzoek werd blijkbaar vooral gedaan omdat men in bepaalde gerechtelijke kringen steeds meer geloofde dat men goed werk verricht als men in gevangenissen goede films vertoont. Ook door boeken te verspreiden die – tussen de regels– oproepen tot een meer betrokken en eerlijk leven, kunnen mensen nadenken over hun manier van leven. Via boeken en films kan er wellicht ook verbondenheid groeien tussen mensen. Zou het lezen van de bijbel ook niet ingeschakeld kunnen worden om zoekende mensen meer zin, houvast en perspectief te geven? Zo zijn er ook gemeenschappen gegroeid die regelmatig mijmerend en meditatief samenkomen rond bijbelse verhalen.