Vuur!

Onlangs zag ik in een tijdschrift enkele foto’s van kampeertenten van vluchtelingen. Ze waren omringd door modder. En in die modder probeerden een gevluchte man en vrouw in een kleine kachel het vuur aan te houden want ze wilden koken voor het huisgezin. In het evangelie van vandaag is er ook sprake van vuur. Als Johannes de Doper Jezus van Nazareth doopt zegt hij tot de mensen in de modder: “Ik doop u met water maar die Jezus van Nazareth – die doordrongen is van Gods Geestkracht – zal u dopen met vuur. Hij zal u sterk maken en moed geven. Hij zal u terug bezielen en verwarmen zodat gij het kunt volhouden in de modder, in de pratsj die ons leven soms kan zijn.” We kunnen vuur ook vervangen door geestkracht, enthousiasme, bewogenheid. Jezus wordt als gedoopte voorgesteld als een bezielde Mens, als een goddelijke, bekommerde Man die tot navolging uitnodigt. En ook vandaag zijn er veel gedoopte, warme mensen en bezielde gemeenschappen die de goddelijke beweging voor meer menselijkheid verder zetten.