Belangrijk?

Wijze mensen vertellen ons dat de veranderingen in de wereld nog nooit zo snel en zo diep zijn verlopen als nu. Maar tussen de vele nieuwe technische en materiële verworvenheden die wetenschappers en techniekers ons aanbieden, kunnen wij nauwelijks uitspraken vernemen over wat voor ons waardevol of belangrijk kan zijn in deze tijd. Er zijn wel mensen die geloven dat wij menselijker worden als wij liefdevol, aandachtig en meelevend met elkaar op weg gaan. En sommige gelovige mensen getuigen dat ze geloven dat ons leven zinvoller en hartelijker kan worden als wij openstaan voor en ons laten doordringen van een goddelijke kracht. De minister van staat, Mark Eyskens, deed onlangs in een boek een poging om de tien geboden – ooit beeldrijk aan Mozes gegeven – te actualiseren. Wij pikken er enkele zinnen uit: “Stel je open voor het zijnswonder. Blijf trouw aan wie je ooit teder heeft gemaakt. Hou je bezig met het essentiële, het belangrijke leven.”